OQUES GRASSES, Rita Payés – La gent que estimo (Studio Acapella)

    9.00